De Klokke, al 35 jaar …

De Klokke is gegroeid vanuit de Wase Werkplaats.
De werkplaats werd in 1965 opgericht om mindervaliden uit het Waasland
hun dag zinvol te laten doorbrengen.
Toen er 250 mensen werkten, groeide het idee om ook een woonvoorziening op te richten.

De jaren 80
Eigen woonvoorziening

In de Wase Werkplaats ondervindt men dat het voor sommige werknemers moeilijk is om een gepaste woonvorm te vinden. Daardoor ontstaat het idee om een eigen woonvoorziening te bouwen.

1 oktober 1989
Erkenning 30 bewoners

Gezinsvervangend Tehuis De Klokke (GVT) krijgt een erkenning voor 30 bewoners van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH), het latere Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

20 september 1999
Beschermd wonen

De dienst Beschermd Wonen ziet het daglicht met een erkenning voor 3 personen. Deze richt zich tot meerderjarigen met een lichte tot matige handicap die een minder intensieve vorm van ondersteuning nodig hebben.

1 september 2009
Start afdeling Beveren

De Klokke start met woonondersteuning in Beveren.

1 januari 2011
Start pilootproject

De Klokke neemt deel aan het pilootproject Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO). Cliënten worden ingeschaald, de weg naar zorg op maat ligt open.

20 juni 2012
Ondersteuning noodsituaties

De Klokke ondersteunt noodsituaties in de vorm van convenanten. Met andere woorden: persoonsvolgende financiering is een feit.

1 juni 2013
RTH erbij

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) komt erbij voor mensen die nood hebben aan beperkte, specifieke ondersteuning zonder toestemming van het VAPH.

1 januari 2014
Flexibel aanbod meerderjarigen

De Klokke biedt een Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), een ruim, kwaliteitsvol zorgaanbod: ambulante en residentiële ondersteuning, noodstudio’s en dagbesteding.

1 januari 2015
Zelfstandige vzw

De Klokke wordt een zelfstandige vzw en ondersteunt 68 cliënten.

18 juni 2016
Eerste steenlegging

De eerste steen wordt gelegd voor 12 zorgflats achter De Klokke.

1 januari 2017
Vergunde zorgaanbieder

De Klokke wordt een vergunde zorgaanbieder en ondersteunt 86 cliënten binnen de persoonsvolgende financiering met een volledig uitgebouwd zorgtraject.

17 maart 2018
De Voorzet

De nieuwbouw met 12 zorgflats wordt officieel geopend in het Gerdapark.

5 april 2019
Woonzorgproject Tielrode

Eerstesteenlegging van woonproject De Brabander te Tielrode. De Klokke ondertekent de overeenkomst om 5 appartementen te beheren.

1 december 2021
De Leutige Geit Kieldrecht

Onze dagbesteding breidt uit met de zorgboerderij in Kieldrecht.

1 januari 2022
Wij gaan bouwen!

De Klokke heeft grootse plannen in Sint-Niklaas : een nieuwbouw met 36 studio’s en atelierwerking.

2023
Ambulante groei

De ambulante werking van De Klokke kent een enorme groei tot ver buiten het Waasland.

 

 

 

 

 

1 januari 20223
Team Klink start op in Beveren

In samenwerking met WGC De Link starten we een ondersteuningsproject voor professionals en mensen met – een vermoeden van – een beperking.

ONS KLOKKE-TEAM

In De Klokke ben je in goede handen. Ons professionele team omringt je met de juiste zorg: aandachtsbegeleiders, huismoeders, een verpleegkundige, een ortho,… Zij werken onder het goedkeurend oog van een betrokken directie en een gedreven Raad van Bestuur.

Je kan ons direct aanspreken en wij kennen allemaal jouw naam. #wijzijndeklokke

Bekijk Team

Onze Diensten

Woonondersteuning

Weten welke woonvorm het best bij jou past? Alleen of in een leefgroep? Tijdelijk of permanent? We overlopen jouw vragen en noden en bekijken hoe De Klokke je kan helpen.

Dagondersteuning en begeleid werk

Weten welke dagbesteding het best bij jou past? Je talent gebruiken op de werkvloer? Wat doe je graag? Wat wil je leren? Hoe vaak wil je iets doen? We overlopen jouw vragen en interesse en bekijken hoe De Klokke je kan helpen.

Individuele begeleiding

Zit je met een bepaalde zorgvraag? Eén keer, enkele keren per week of onverwachts steun nodig? We kunnen bij jou langs komen en we bekijken samen hoe De Klokke je kan helpen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Heb je heel af en toe hulp nodig? Wil je logeren in De Klokke? Kom je graag een dag per week naar de dagbesteding? Of kan je beperkt hulp aan huis gebruiken? De Klokke helpt je verder.
Hoe kunnen we je helpen?
Vraag een gesprek aan
Woonondersteuning
De Klokke
Abingdonstraat 101
9100 Sint-Niklaas
Gerdapark 1-12
9100 Sint-Niklaas
Beveren, Sint-Niklaas, Temse, Tielrode
Studio's en appartementen in het Waasland tot Antwerpen linkeroever in samenwerking met gemeenten en huisvestingsmaatschappijen
Woonondersteuning
iets voor jou?
Vraag een gesprek aan
Dagbesteding
De Klokke
Schoolstraat 270B
9100 Sint-Niklaas
Pareinlaan 1
9120 Beveren
Moestuin
Lindenstraat
9100 Sint-Niklaas
Dagbesteding
iets voor jou?
Vraag een gesprek aan

Jouw steun is onmisbaar!